BARDZO WAŻNA INFORMACJA W WIADOMOŚCIACH ŚWIDNICKICH

Zachęcamy do kupienia WIADOMOŚCI ŚWIDNICKICH.

Już w poniedziałek tj w dniu 24.10.2016r. ukaże się tam poniższa bardzo ważna  informacja dla wszystkich członków naszego Związku i nie tylko.

Poniżej zamieszczona treść ogłoszenia:

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów / PZERiI/ w Wałbrzychu

z a w i a d a m i a

że wszelkie formy wypoczynku np. wczasy oferowane przez:

Panią Marię SŁUPSKĄ

Panią Jadwigę JAŚKIEWICZ

Nie są firmowane przez Zarząd Rejonowy PZERiI w Świdnicy.

W/w Panie nie mają zatem prawa posługiwania się pieczęcią o treści:

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW

RENCISTÓW I INWALIDÓW

ZARZĄD REJONOWY

ul. Długa 33/8, 58-100 Świdnica

tel. 74 6462919

NIP 886-12-77-115

Zarząd Okręgowy PZERiI w Wałbrzychu       u n i e w a ż n i a   pieczątkę

o treści:

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Zarządu Rejonowego PZERiI

mgr Maria Słupska