DOTYCZY WCZASÓW ŚWIĄTECZNYCH

Zawiadamiamy, że mamy już tylko kilka ostatnich wolnych miejsc na wczasy Świąteczne połączone z Sylwestrem. Chętnych zapraszamy do zapisywania się w naszym biurze Związku w dniach i godzinach urzędowania.

Oferta wczasowa bardzo bogata i atrakcyjna –  do wglądu w biurze i na tablicy ogłoszeń.

pozdrawiamy serdecznie