ZMIANA TERMINU GALI WIEDEŃSKIEJ

UWAGA !!!!!

DECYZJĄ RZĄDU O ZAWIESZENIU WSZYSTKICH IMPREZ, ZAMKNIĘCIU SZKÓŁ, KIN I TEATRÓW W CAŁEJ POLSCE Z DNIEM 12.03.2020R. – KORONAWIRUS

GALA WIEDEŃSKA Z DNIA 15 MARCA BR. ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2020R. O GODZ. 19.00 W TEATRZE   W ŚWIDNICY ( CZWARTEK).

WSZYSTKIE BILETY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ.

JANINA SAWICKA – PRZEWODNICZĄCA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW W ŚWIDNICY.