KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Świdnicy informuje,
że dyżury telefoniczne w Oddziale pełnione są od wtorku do piątku
w godz. od 11.00 do 14.00.
Wczasy zaplanowane w okresie od maja, czerwca do września są aktualne. Wczasy majowe i czerwcowe ze względu na stan epidemii w Polsce przeniesione są na wrzesień. Terminy podane zostały dla każdych wczasów już wcześniej na naszej stronie.
Transport autobusowy i Ośrodki Wczasowe spełniać będą wymogi sanitarno-epidemiologiczne.
Chęć wyjazdu lub rezygnacji z wczasów należy przekazać telefonicznie do biura do dnia 15.06.2020 r.
Zwrot wpłaconych zaliczek będzie realizowany po otrzymaniu zwrotów finansowych, które zostały przelane na konta Ośrodków Wczasowych w celu rezerwacji miejsc. O możliwości dokonania tych zwrotów będziemy informować w późniejszym terminie.
Wszystkie rozliczenia finansowe będą prowadzone poprzez przelewy bankowe.
Osoby, które chcą zrezygnować z wczasów proszone są o napisanie podań o ich zwrot i podanie numeru konta na które zrobimy przelew. Koperty prosimy o wrzucanie do skrzynki pocztowej naszego Związku PZERiI znajdującej się na parterze w Organizacji Pozarządowej.

Biesiady, rejsy statkiem, operetki i inne przeniesione zostają na okres jesienny.

Inne sprawy, które prowadzone są przez nasze biuro można załatwić
lub uzyskać szczegółowe informacje pod nr telefonu 601 527 667 .