INFORMACJA DOT. WCZASÓW Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZERII W WARSZAWIE

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ INFORMACJĄ DOT. WCZASÓW I IMPREZ:

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z całego kraju napływają informacje o stopniowym uruchamianiu kolejnych ogniw terenowych naszej organizacji, o wznowieniu wydawania paczek żywnościowych, o włączaniu się w lokalne akcje dostarczania osobom starszym maseczek, środków dezynfekcyjnych itp. Taka aktywność bardzo cieszy i świadczy o sile Związku. Nadal zamknięte pozostają oddziały mające siedziby w budynkach objętych kwarantanną lub czasowo wyłączonych z użytkowania, a także w rejonach o wysokim wskaźniku zachorowań na koronawirusa.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zwrotu pieniędzy
za odwołane imprezy turystyczne przekazuję poniższe informacje.

W sytuacji, gdy impreza nie może się odbyć z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora – a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – organizator może zaproponować:

–  zmianę terminu wycieczki,
– tzw. voucher, czyli możliwość wyboru innej imprezy, zazwyczaj z rocznym okresem ważności.

Jeśli uczestnik nie zaakceptuje tych propozycji, ma prawo żądać od organizatora zwrotu wpłaconych pieniędzy. Ale uwaga: organizator ma na to 180 dni od dnia odwołania imprezy. Takie uprawnienia wynikają z ustawy dot. działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID (tzw. tarcza antykryzysowa). Dla wielu naszych członków, którzy dokonali wpłat na wyjazdy letnie, jest to sytuacja podwójnie trudna: odwołana zostaje wycieczka, na którą czekali, a ponadto nie mogą szybko odzyskać pieniędzy. Niestety, takie są przepisy w czasie pandemii. Takie informacje i wyjaśnienia powinny być udostępnione zainteresowanym w sposób umożliwiający zapoznanie się (jeśli lokal jest zamknięty, to ogłoszenie na drzwiach, w gablocie itp.).

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Myślę, że wszyscy bardzo już tęsknimy za normalnością. W najbliższych dniach można się spodziewać zniesienia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Jednak pamiętajmy, że my, seniorzy, jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o zachorowalność na COVID-19. Dlatego proszę o szczególną rozwagę i przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zwłaszcza o utrzymywanie niezbędnego dystansu społecznego w lokalach związkowych, w kontaktach z członkami itp.

Przewodnicząca ZG

/Elżbieta Ostrowska/

2020.07.03 – informacja Zarządu Głównego PZERiI Warszawa.pdf
ŹRÓDŁO:
http://pzerii.org/