WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE

Świdnica, dnia 14.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdnicy odbędzie się zgodnie z postanowieniem § 61 i 72 Statutu w dniu                       29 marca 2023 r. (środa) na parterze w sali konferencyjnej nr 1 w Organizacji Pozarządowej (ul. Długa 33).

W programie porządku dziennego przewiduje się między innymi:

– sprawozdanie Zarządu Rejonowego z dotychczasowej działalności

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dotychczasowej działalności

– absolutorium dla ustępującego Zarządu

– wybory Zarządu Rejonowego i Komisji Rewizyjnej

– i inne.

Początek zebrania o godzinie 10.00.

Do udziału w zebraniu i głosowaniu uprawnieni są członkowie, którzy mają opłaconą składkę za cały 2022 rok i 2023 rok.

Na salę wpuszczane będą tylko osoby z ważną legitymacją członkowską.

W razie braku przewidzianej w Statucie PZERiI liczby obecnych uprawnionych do głosowania, walne zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godz. 10.25, a powzięte na nim uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich uprawnionych członków.

ZARZĄD