Kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Świdnicy
ul. Długa 33/8
58-100 Świdnica
woj. dolnośląskie
Tel: 74 646 29 19