Zarząd Związku

Przewodnicząca – Pełnomocnik: Janina Sawicka
Skarbnik – Pełnomocnik: Zofia Terka