Zarząd Związku

Przewodnicząca –  Janina Sawicka
Skarbnik –  Anna Razik