ZMIANA GODZIN PRACY BIURA ZWIĄZKU

U W A G A   !!!!!

   INFORMUJEMY,   ŻE   W   DNIACH :

 25, 26, 27 WRZEŚNIA   

ORAZ   2, 3, 4   PAŹDZIERNIKA 2018 R.    

BIURO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW JEST CZYNNE

OD GODZ. 9.00     DO  12.00