WYJAZD DO SZCZYTNA NA WCZASY

O   G   Ł   O   S   Z  E  N   I   E    !!!!!!!!

INFORMUJEMY WCZASOWICZÓW,  ŻE:   WYJAZD NA WCZASY

 DO SZCZYTNA BĘDZIE

                           W DNIU 28.12.2019R .            O GODZ. 13.00

 

ZBIÓRKA POD WIEŻĄ CIŚNIEŃ PRZY UL. NAUCZYCIELSKIEJ

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE

OSOBY, KTÓRE ZAŻYWAJĄ LEKI PROSIMY O ICH ZABRANIE ZE SOBĄ ORAZ KART CHOROBOWYCH.